Ensimmäinen äitiysneuvolakäynti

03.03.2022

Raskaustesti näyttää plussaa. Ensimmäinen yhteydenotto kannattaa tehdä tässä vaiheessa neuvolaan. Kotitesti riittää aluksi raskauden toteamiseen. Puhelimessa sinulta kysytään viimeisempien kuukautisten alkamispäivä, onko kierto säännöllinen (28-35 vrk), perussairaudet, arvioidaan raskauden kesto, käydään läpi lääkitykset sekä varataan ensimmäinen neuvolakäynti.

Ensimmäisellä neuvolakäynnillä noin 8-10 raskausviikoilla voit tulla yksin tai puolison kanssa neuvolaan. Käynnillä käydään läpi aikaisempien raskauksien kulkua ja sairaushistoriaa, perustiedot ja huomioidaan myös tulevan lapsen isän terveys. Keskustellaan ruokavaliosta, elämäntavoista ja päihteiden käytöstä. Työ ja riskitekijät huomioidaan. Elämäntapoihin voi saada ohjausta.

Molemmat vanhemmat täyttävät henkilökohtaisen kyselyn alkoholin käytöstä, ns. AUDIT-lomakkeen, joka käydään yhdessä läpi. Käynnillä kerrotaan sikiöseulontojen mahdollisuudesta ja tulevien neuvolakäyntien sisällöstä.

Ensikäynnin aikana tehdään perustutkimukset (pituus, paino, painoindeksi, verenpaine) ja otetaan raskaudenseurantaan liittyviä näytteitä tai tehdään niistä lähete laboratorioon. Näytteistä tutkitaan hemoglobiini, puhtaasti laskettu virtsanäyte ja virtsan bakteeriviljely, veriryhmä ja vasta-aineet, kuppa, hepatiitti B ja HIV. Joskus on aiheellista tehdä sokerirasituskoe jo 12.-16. raskausviikoilla.

Ensikäynnillä varataan seuraava aika neuvolaan sekä alkuraskauden ultraääneen.

Kaikkien näiden tietojen perusteella voidaan arvioida perheen hyvinvointia ja terveyttä sekä sairauksia, että niiden riskejä. Sen mukaan tehdään suunnitelma, tarvitseeko äiti erityissairaanhoidon seurantaa äitiyspoliklinikalla tai jotain muuta erityistä seurantaa.